FACILITIES

กานดาสปา

กานดาสปา ให้บริการห้องทรีทเมนท์ขนาดใหญ่และหรูหราจำนวน 2 ห้อง ด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติถูกนำมาใช้พร้อมนักบำบัดที่มีความชำนาญด้านศิลปะและความงาม ของบียอน รีสอร์ท กระบี่

 

กานดาสปา ให้บริการห้องทรีทเมนท์ขนาดใหญ่และหรูหราจำนวน 2 ห้อง ด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติถูกนำมาใช้พร้อมนักบำบัดที่มีความชำนาญด้านศิลปะและความงาม ของบียอน รีสอร์ท กระบี่

 

กานดาสปา ให้บริการห้องทรีทเมนท์ขนาดใหญ่และหรูหราจำนวน 2 ห้อง ด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติถูกนำมาใช้พร้อมนักบำบัดที่มีความชำนาญด้านศิลปะและความงาม ของบียอน รีสอร์ท กระบี่

 

กานดาสปา ให้บริการห้องทรีทเมนท์ขนาดใหญ่และหรูหราจำนวน 2 ห้อง ด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติถูกนำมาใช้พร้อมนักบำบัดที่มีความชำนาญด้านศิลปะและความงาม ของบียอน รีสอร์ท กระบี่

 

กานดาสปา ให้บริการห้องทรีทเมนท์ขนาดใหญ่และหรูหราจำนวน 2 ห้อง ด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติถูกนำมาใช้พร้อมนักบำบัดที่มีความชำนาญด้านศิลปะและความงาม ของบียอน รีสอร์ท กระบี่

 

กานดาสปา เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 10.00 - 19.00 น

FOR MORE INFORMATION PLEASE KINDLY CONTACT

E-mail: rsvn-brkb@katagroup.com

TEL: +66(0)75 628 300