FACILITIES

ศูนย์ออกกำลังกาย

ศูนย์ออกกำลังกายเป็นศูนย์รวมของอุปกรณ์การออกกำลังกายที่ทันสมัย เพื่อให้คุณสามารถออกกำลังกายได้ในช่วงวันหยุดพักผ่อนของคุณ ทั้งลู่วิ่ง cycles and stair-climbing machines มากมายรวมถึงที่ยกน้ำหนักเครื่องเสริมแรงและอุปกรณ์ปรับแรงต่างๆ อีกมากมาย


หลังการออกกำลังกาย จะทำให้ผ่อนคลายยิ่งขึ้นกับห้องซาวน่า

 

ศูนย์ออกกำลังกายเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 07.00 - 20.00 น

FOR MORE INFORMATION PLEASE KINDLY CONTACT

E-mail: rsvn-brkb@katagroup.com

TEL: +66(0)75 628 300